Monnesland, Svein

Monnesland, Svein

Profesor Svein Monnesland rođen je 26. listopada 1943. g. u Skienu, Norveška, gdje je završio gimnaziju. Studirao je slavistiku u Oslu, Novom Sadu, Zagrebu i drugim slavističkim centrima. Diplomirao je 1969. godine na Sveučilištu u Oslu. Doktorirao je na istom Sveučilištu na temu južnoslavenske lingvistike. Od 1972. g. radi kao docent, a 1980. g. postao je redoviti profesor slavistike na Sveučilištu u Oslu. Član je Norveške akademije znanosti i umjetnosti. Član je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Objavio je niz knjiga i članaka o južnoslavenskim jezicima, kulturnoj povijesti i književnosti. Preveo je južnoslavenske autore na norveški jezik. Aktivno je sudjelovao u javnom životu u obliku članaka, predavanja i intervjua u medijima, tijekom raspada Jugoslavije. Bio je poznat u Skandinaviji kao zagovornik prava Hrvatske i Slovenije na otcjepljenje te je pružajući podršku posjećivao Republiku Hrvatsku u više navrata tijekom jeseni 1991. g. Aktivan je kao profesor emeritus slavistike na Odjelu za europske jezike, književnost i područne studije Sveučilišta u Oslu.

Postavi rastućim redosljedom

5 Artikala

Postavi rastućim redosljedom

5 Artikala