Jurdana-Šepić, Rajka

Jurdana-Šepić, Rajka

Prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, redovita je profesorica na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Nakon studija matematike i fizike na Sveučilištu u Rijeci magistrirala je i doktorirala na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Autorica brojnih znanstvenih radova iz astrofizike; bavi se atmosferama zvijezda i Sunca, spektroskopijom i fotometrijom promjenljivih zvijezda. Aktivno se bavi edukacijskom fizikom i popularizacijom znanosti za koju je 2014. nagrađena Državnom nagradom. Od djetinjstva promovira čakavštinu kroz pisanu i govorenu riječ, uvrštena je u dvije antologije čakavske književnosti, autorica je i urednica brojnih znanstvenopopularnih radijskih emisija te emisija posvećenih očuvanju čakavskog jezičnog izričaja i etnografiji (Puntape, na Radio Rijeci). Za Adamić-Nakladu Val priredila ediciju čakavske poezije (Biblioteka Puntape), gdje je u tri zbirke "Kada vruja zavruja", "Duša zdola kamika", "Ćeš me, nećeš me" predstavila najbolje od primorske čakavice više od stotinu autora. Zbirke sadrže i čitav niz poznatih pjesama koje su uglazbljene na Melodijama Istre i Kvarnera (MIK) i drugim festivalima ili se izvode u zborskoj obradi. Uređene su tematski, a ilustrirane vinjetama legendarnog likovnog umjetnika Vjekoslava Voje Radoičića.

Postavi rastućim redosljedom

4 Artikala

Postavi rastućim redosljedom

4 Artikala